Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Konstantego Prusa w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Misja

Misją Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku jest kreowanie i zaspokajanie oświatowych, kulturalnych i informacyjnych potrzeb mieszkańców Rybnika i Powiatu Rybnickiego poprzez:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze lektury
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i wypożyczeń międzybibliotecznych
  • popularyzację książki i czytelnictwa
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowymi i upowszechnianie kultury
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2013-01-21 Iwona Mościcka Publikacja
Wyświetleń: 7028