Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Konstantego Prusa w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.biblioteka.rybnik.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej www.biblioteka.rybnik.pl


Data publikacji strony internetowej: 1997-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-02


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  • Filmy nie posiadają napisów.
  • Dokumenty opublikowane przed datą 2020-09-02 mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-15.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Dominika Ingram-Nowaczyk , adres poczty elektronicznej dingram@biblioteka.rybnik.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 422 35 41 wew. 9420. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Można wnioskować o przesłanie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik  

Dla użytkowników Biblioteki Głównej dostępne są 2 wejścia:

główne (przód budynku) – wejście po schodach na poziom parteru - 9 stopni; zamontowany jest podjazd dla wózków po lewej stronie schodów. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.

 -  tylne (od strony parkingu) – wejście po schodach na poziom I piętra – 7 stopni, po prawej stronieznajduje się podjazd dla wózków. Wchodząc/wjeżdżając do budynku (drzwi, przedsionek, drugie szklane drzwi), po lewej stronie znajdują się drzwi samodomykające się. Drzwi prowadzą na 1. piętro biblioteki.

 

Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Parter:

Po wejściu/wjechaniu przez drzwi samozamykające się po lewej stronie znajduje się gablota, za nią portiernia. Następnie za portiernią – Sala konferencyjna. Dalej na lewo, wzdłuż ściany i ponownie skręcając w lewo znajduje się Sala wykładowa. Udając się w stronę Sali wykładowej – należy mieć na uwadze fakt, że na ścianach mogą wisieć elementy wystawy (obrazy, plakaty, fotografie – najczęściej wiszą na łańcuchach).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia – udając się wstronę Sali wykładowej, po pokonaniu ok. 25 m. Drugie drzwi po prawej stronie korytarza.

Na wprost od wejścia głównego (pokonując ok. 21 m) znajduje się winda. Przycisk otwierający windę znajduje się po prawej stronie. Z kolei panel z przyciskami w wewnątrz windy znajduje się po lewej stronie. Winda zatrzymuje się na parterze, I i II piętrze.

Po lewej stronie od windy znajduje się miejsce cichej pracy, są tam skórzane kanapy i okrągłe szklane stoły.

 Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się kolejno: Galeria, następnie ponownie skręcając w prawo – Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Obok wejścia do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży po lewej stronie znajduje się ławka, na jej końcu zlokalizowany jest filar  i schody, które prowadzą na I piętro – 12 schodów, platforma półpiętra i 12 schodów. Po dwóch stronach znajdują się poręcze. Za schodami po prawej stronie jest zlokalizowana szatnia oddzielona szeroką ladą. Po prawej stronie od lady szatni są umiejscowione szafki do przechowywania.

 

I piętro:

Główne punkty obsługi:

Czytelnia – po lewej stronie od schodów, po przebyciu ok. 9 m. Korzystając z windy, należy kierować się na wprost – ok. 8 m.

Wypożyczalnia dla Dorosłych – wejście na wprost od schodów, po przebyciu ok. 21 m. Korzystając z windy, należy skręcić w prawo za dwoma filarami i przejść/przejechać ok. 17 m.

Informatorium –  okno Informatorium oddzielone ladą zlokalizowane po prawej stronie (po skosie) od schodów (należy przejść/przejechać ok. 12 m prosto, skręcić w prawo i znowu pokonać 12 m – okno Informatorium znajduje się po lewej stronie). Jadąc windą, okno Informatorium zlokalizowane jest za windą (należy dwa razy skręcić w prawo za filarami i pokonać ok. 12 m).

Oddział zbiorów specjalnych (wypożyczalnia z audiobookami i muzyką) – wejście do oddziału znajduje się na prawo od schodów, należy przebyć ok. 20 m. Jadąc windą wypożyczalnia jest zlokalizowana za windą (wychodząc/wyjeżdżając należy skręcić w lewo). W Oddziale zbiorów specjalnych osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych,zapisanych cyfrowo na kartach pamięci.

Należy mieć na uwadze fakt, że na ścianach mogą wisieć elementy wystawy (obrazy, fotografie).

 

II piętro:

Z I piętra na drugie prowadzi 12 schodów, platforma półpiętra i znowu 12 schodów. Po prawej stronie znajdują się kolejno: Pracownia Plastyczna, pomieszczenie gospodarcze, Kadry, wnęka windy towarowej, Kasa, Dział księgowości, gabinet Wicedyrektora, Sekretariat (gabinet Dyrektora znajduje się po lewej stronie po wejściu do Sekretariatu). Następnie wyjście ewakuacyjne na klatkę schodową. Za wyjściem pomieszczenie socjalne, toaleta męska, toaleta damska, Dział administracyjno-gospodarczy, schowek, Dział gromadzenia  i opracowywania i Dział komputeryzacji procesów bibliotecznych (wewnątrz także Dział instrukcyjno-metodyczny i obsługi sieci). Pomieszczenia drugiego piętra umiejscowione są  w kole. Na wprost od wyjścia z windy znajduje się Dział komputeryzacji procesów bibliotecznych, a kierując się na prawo: Dział gromadzenia i opracowania, pomieszczenie gospodarcze; Dział administracyjno – gospodarczy, toaleta damska, toaleta męska, pomieszczenie socjalne, wyjście ewakuacyjne na klatkę schodową, Sekretariat, Gabinet Wicedyrektora, Dział księgowości, wnęka windy towarowej, Kasa, Kadry, pomieszczenie gospodarcze, Pracownia plastyczna.

 

Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy wejściu głównym (przód budynku) nie ma miejsc parkingowych. Do budynku  i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym  i psem przodownikiem. 

 

Filia Nr 1 (Ligota), ul. Zakątek 19, 44-203 Rybnik 

Do Biblioteki prowadzi jedno wejście główne. Drzwi wejściowe są podwójne, przeszklone. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze, prowadzi do niej 18 schodów. Po wejściu do budynku na parterze trzeba skręcić w prawo na klatkę schodową i wejść schodami na pierwsze piętro. Zaraz po lewej stronie znajdują się drzwi do biblioteki i robiąc 5 kroków po lewej stronie jest lada biblioteczna (nie ma progów). Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 2 (Nowiny), ul. Ziołowa 3, 44-251 Rybnik 

Biblioteka znajduje się na parterze budynku. Prowadzą do niej jednoskrzydłowe przeszklone drzwi. Po przejściu przedsionka należy skierować się w lewą stronę, aby dość do lady bibliotecznej. Na wprost wejścia głównego znajdują się dwa wejścia do pomieszczeń z regałami z księgozbiorem. W pomieszczeniach utrudnione jest poruszanie się na  wózku inwalidzkim.  W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 3 (Gotartowice), ul. Ziołowa 3, 44-251 Rybnik 

Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20. Do wejścia prowadzi 11 schodów zabezpieczonych poręczą, drzwi wejściowe, samodomykające,  znajdują się z tyłu szkoły. Po wejściu do budynku, należy minąć  drzwi po lewej stronie i  kierować się do schodów, które prowadzą na 1 piętro – 10 schodów, platforma półpiętra i kolejne 10 schodów z platformą piętra, schody zabezpieczone poręczą po lewej stronie, Na wprost znajduje się wejście do Biblioteki, mijamy 1 pomieszczenie biblioteczne i skręcając w lewo udajemy się do lady bibliotecznej. W budynku nie ma windy.  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

Filia Nr 4 (Paruszowiec), ul. Za Torem, 44-200 Rybnik

Do Biblioteki prowadzi jedno wejście główne, od furtki należy zwrócić się w prawo. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych oraz 3 schody, drzwi wejściowe są podwójne, przeszklone, z dużą klamką,  samodomykające się. Wchodząc po schodach (lub po skorzystaniu z platformy) należy zwrócić się w prawo –  wejście do biblioteki, następnie w lewo w korytarz i przy końcu korytarza w prawo do lady bibliotecznej. Dla osób na wózkach dostępna jest platforma dla niepełnosprawnych oraz 22 schody. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze, po prawej stronie od schodów. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 5 (Rybnicka Kuźnia), ul. Św. Maksymiliana 26, 44-200 Rybnik 

Do Biblioteki prowadzi jedno wejście główne od ul. Św. Maksymiliana 26. Do wejścia prowadzą 3 schody bez balustrady, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe są podwójne. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 6 (Nowiny), ul. Dąbrówki 3 b, 44-210 Rybnik 

Biblioteka mieści na parterze bloku mieszkalnego. Do budynku prowadzi  jedno wejście, które posiada jeden stopień oraz podjazd dla wózków.  Budynek wyposażony jest w dwoje drzwi, które są przeszklone i przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jedne otwierają się na zewnątrz,  a drugie do środka. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz, który prowadzi do lady bibliotecznej. Budynek nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 7 (Chwałowice), ul. 1 Maja 59, 44-206 Rybnik

Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście główne (drewniane drzwi dwuskrzydłowe). Wchodząc/wjeżdzając na korytarz, na parterze po prawej stronie znajdują się drzwi do piwnicy. Po lewej stronie korytarza znajdują się drzwi do Radcy Prawnego i Rady Dzielnicy. Na końcu korytarza, skręcając w prawo wchodzimy po trzech schodach na platformę, na wprost znajdują się drzwi do toalety, natomiast na prawo znajduje się 15 schodów prowadzących do biblioteki. Na pierwszym piętrze, po lewej stronie znajduje się pomieszczenie służbowe, na znajduje się pomieszczenie socjalne, a na wprost jest biblioteka, do której prowadzą duże drewniane drzwi. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak windy (dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze). Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 8 (Smolna), ul. Reymonta 69, 44-200 Rybnik 

Biblioteka znajduje się w budynku mieszczącym 3 instytucje: Szkołę Podstawową nr 34, Filię Nr 8 PiMBP oraz Centrum Usług Wspólnych (CUW) przy ul. Reymonta 69.  Dojazd i dojście od ul. Reymonta prowadzi przez dużą bramę z ekranów dźwiękoszczelnych, następnie furtkę lub małą bramę prowadzącą na parking CUW-u. Miejsca parkingowe dla czytelników znajdują się przed szlabanem przy wejściu głównym do CUW-u. Jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drugie dojście prowadzi przez furtkę od ul. Lektorskiej.  Z parkingu należy skierować się w lewo do wejścia głównego, do którego prowadzą 4 schody oraz podjazd dla wózków, który połączony jest z wejściem do SP 34. Z podjazdu mogą korzystać osoby wjeżdżające od ul. Reymonta i ul. Lektorskiej.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.  Z wejścia głównego wchodzi się do przedsionka. Po prawej stronie znajduje się korytarz. W korytarzu po lewej stronie są dwie toalety, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. Z przedsionka przez drzwi przechodzimy do wypożyczalni składającej się z dwóch pomieszczeń: głównego, na końcu którego (na wprost) znajduje się lada biblioteczna oraz drugiego mniejszego, znajdującego się na lewo od wejścia do wypożyczalni.  Biblioteka z SP 34 połączona jest drzwiami wewnętrznymi, do których prowadzi 8 schodów. Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przejście znajduje się przy ladzie bibliotecznej. W bibliotece znajduje się Czytelnia i Galeria Smolna mieszcząca się na antresoli, do której prowadzą 22 schody przedzielone w połowie podestem. Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze oraz dwa stanowiska komputerowe dla czytelników.

 

Filia Nr 9 (Boguszowice Stare), ul. Karskiego 29B, 44-251 Rybnik 

Biblioteka mieści się na parterze bloku mieszkalnego przy ulicy Karskiego 29 B. Do biblioteki prowadzi jedno główne wejście z prawej strony budynku. Samodomykające się, przeszklone drzwi znajdują się na jednym poziomie z chodnikiem, ułatwiając dostęp osobom niepełnosprawnym. Po wejściu do przedsionka należy kierować się na wprost do lady bibliotecznej. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Przed wejściem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Filia Nr 10 (Niedobczyce), ul. Barbary 22 e, 44-270 Rybnik

Teren budynku jest ogrodzony. Do Biblioteki wchodzi się przez furtkę od głównej ulicy i dalej chodnikiem o małym kącie nachylenia, następnie trzeba skręcić w prawo do drugich drzwi. Wejście główne do Biblioteki znajduje się na jednym poziomie z chodnikiem, drzwi wejściowe są przeszklone wyposażone w samozamykacz.  Przez pomieszczenie wstępne wchodzi się do długiego korytarza. Pierwsze drzwi po prawej stronie, to pomieszczenie gospodarcze. Skręcając z kolei w lewo znajdujemy się w korytarzu bocznym, gdzie pierwsze drzwi z lewej, to toaleta dla czytelników, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych, a drzwi na wprost, to pomieszczenie służbowe. W korytarzu przy ścianie z prawej strony stoją dwie ławki. W głębi korytarza głównego, z lewej strony znajduje się wejście do wypożyczalni, a z prawej strony, przy ścianie stoi regał z książkami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 11 (Popielów), ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 44-274 Rybnik 

Biblioteka znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Do budynku prowadzi 1 wejście. Do drzwi prowadzą 4 schody, po ich prawej stronie na ścianie zamontowano poręcz. Brak podjazdu dla wózków. Po przejściu schodów, po prawej stronie znajdują się drzwi do Urzędu Pocztowego, a na wprost – duże drzwi wejściowe prowadzące do korytarza. Drzwi posiadają ramę wystającą nad podłogę. Po ich przekroczeniu, należy zwrócić się w prawo – drzwi wejściowe do biblioteki z niskim progiem – od których prowadzi prosta droga do lady bibliotecznej. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 12 (Ochojec), ul. Plac Rodziny Machoczków 1,  44-207 Rybnik 

Do Biblioteki prowadzi jedno wejście główne. Przy wejściu głównym znajdują się 3 schody, drzwi są  metalowe z szybą u góry, samozamykające się. Wchodząc po schodach należy  kierować się na wprost. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. W budynku nie ma windy.

 

Filia Nr 13 (Niedobczyce), ul. Górnośląska 138, 44-270 Rybnik 

Do Biblioteki prowadzi jedno wejście główne, od parkingu przy Biedronce należy zwrócić się w kierunku krytego przejścia między budynkami. W środku przejścia znajdują się 24 schody prowadzące w górę do biblioteki. Podwójne drzwi wejściowe są przeszklone. Wchodząc po schodach należy kierować się prosto, po prawej stronie znajduje się wejście do korytarza, następnie pierwsze drzwi na lewo i ponownie w lewo do lady bibliotecznej. Brak platformy, windy oraz innych udogodnień dla  osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 15 (Kamień), ul. Alojzego Szewczyka 28, 44-213 Rybnik 

Biblioteka znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu. Do Biblioteki  prowadzi jedno wejście główne. Po wejściu  przez drzwi przeszklone z dużą klamką, samozamykające się, po prawej stronie  w I korytarzu znajduje się świetlica OSP, na wprost schody na piętro i pomieszczenia gospodarcze, kierując się na lewo (po pokonaniu około 5m) znajdują się  podwójne przeszklone drzwi  prowadzące do II korytarza. Nad drzwiami widnieje duży napis  BIBLIOTEKA. Na wprost drzwi znajdują się toalety, po lewej toaleta dla niepełnosprawnych, kierując się w prawo (po pokonaniu około 2m) dochodzimy do drzwi podwójnych przeszklonych prowadzących do pomieszczenia bibliotecznego, kierując się w lewo dochodzimy do lady bibliotecznej.

 

Filia Nr 16 (Golejów), ul. Gliwicka 257, 44-207 Rybnik 

Biblioteka znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golejowie.  Do wejścia głównego prowadzą 4 schody. Na schodach znajduje się podjazd. Nad wejściem nie ma głośników systemu  naprowadzającego dźwiękowo  osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wchodząc do drzwi głównych na parterze po lewej stronie znajdują się drzwi z biblioteki. W budynku nie ma windy.  Toaleta znajduje się na parterze (brak dla osób niepełnosprawnych). Przed budynkiem duży parking z możliwością  podjechania  przed samo wejście budynku. Biblioteka znajduje się na parterze budynku.

 

Filia Nr 17 (Grabownia), ul. Poloczka 76, 44-207 Rybnik 

Biblioteka znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Grabowni. Do wejścia głównego prowadzi 5 schodów (brak  podjazdu). Po wejściu na I piętro schodami  na wprost znajdują się drzwi z biblioteki.  W budynku nie ma windy. Toaleta znajduje się na parterze (brak dla osób niepełnosprawnych). Przed budynkiem parking z możliwością podjechania przed same wejście budynku. Biblioteka znajduje się na I piętrze i trzeba pokonać 14 schodów.

 

Filia Nr 18 (Nowiny), ul. Orzepowicka 14 b, 44-200 Rybnik 

Biblioteka mieści na parterze bloku mieszkalnego. Przy wejściu do bloku znajduje się 7 schodów, szyny dla wózków dziecięcych, poręcze, drzwi wejściowe otwierają się za pomocą domofonu. Po wejściu na klatkę schodową należy skierować się w lewo, otworzyć drzwi i skierować się prosto korytarzem do biblioteki, otworzyć drzwi i po wejściu na lewo znajduje się lada biblioteczna. Przed budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

 

Filia Nr 18 (Nowiny), ul. Wawelska 11, 44-217 Rybnik 

Biblioteka mieści na parterze bloku mieszkalnego. Przed blokiem znajdują się 4 schodki, chodnik i  13 schodów, szyny dla wózków dziecięcych, poręcze, drzwi wejściowe otwierają się za pomocą domofonu. Po wejściu na klatkę schodową należy skierować się w prawo, przejść przez drzwi wahadłowe, skierować się korytarzem w lewo. Po otwarciu drzwi jest przedsionek, po skierowaniu się w prawo potem w lewo znajduje się lada biblioteczna. W budynku brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Przed budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 19 (Kłokocin), ul. Poligonowa 13 c, 44-251 Rybnik 

Wejście do Biblioteki od strony podwórka klatka 13c. Do wejścia na klatkę schodową prowadzą schody (9 schodów), nie ma podjazdu dla wózków. Przy drzwiach głównych znajduje się domofon. Aby wejść na klatkę schodową należy użyć przycisku nr 14. Biblioteka znajduje się na parterze, wchodząc/wjeżdżając do klatki schodowej – środkowe drzwi. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.  Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 20 (Boguszowice Osiedle), ul. Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik  

Biblioteka znajduje się w Domu Kultury Boguszowice. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Dla klientów biblioteki do dyspozycji jest wejście szerokimi schodami z poręczą – 7 stopni lub podjazd dla wózków inwalidzkich, potem są drzwi przeszklone – przedsionek – drzwi przeszklone. Na parterze, po prawej stronie holu, po skosie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Z lewej strony holu, po skosie, na parterze znajduje się dojście do biblioteki. Do biblioteki, która znajduje się na I piętrze prowadzą schody z poręczą (7 stopni – podest –  9 stopni – podest – 9 stopni – podest). Na wprost znajdują się drzwi do biblioteki. W budynku nie ma windy. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 22, (Niewiadom), ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik 

Biblioteka znajduje się w  budynku Industrialnego Centrum Kultury. Do budynku prowadzi jedno wejście główne z 6 schodami. Od tej strony nie ma wejścia dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są pojedyncze, samozamykające się. Wejściem głównym przez korytarz po lewej stronie, drugie drzwi prowadzą  do lady bibliotecznej. Nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

We wszystkich filiach bibliotecznych obowiązuje:

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

W budynkach nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-02-22 Iwona Mościcka Modyfikacja Dodanie załącznika
2020-09-22 Iwona Mościcka Publikacja
Wyświetleń: 4005