Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Konstantego Prusa w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Korespondencja

Korespondencję do PiMBP w Rybniku należy kierować na adres:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Ks. Józefa Szafranka 7

44-200 Rybnik

Osobiście pisma  należy składać w Sekretariacie Biblioteki (pokój 58). 

 

Sekretariat

Sekretariat znajduje się w Bibliotece Głównej, ul. Ks. Józefa Szafranka 7

44-200 Rybnik, pokój 58.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Tel. 32 4221017, fax  32 4226755

e-mail: sekretariat@biblioteka.rybnik.pl

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje Dyrektor PiMBP w Rybniku, po ustaleniu terminu w Sekretariacie.

Sprawy związane z wypożyczaniem, zamawianiem i prolongatą wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy załatwiać bezpośrednio w agendach i filiach.

Wszelkie pisma, podania i wnioski należy składać w Sekretariacie Biblioteki.

Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udziela Sekretariat

Wszystkie skargi i wnioski pisemne podlegają rejestracji w dzienniku korespondencji przychodzącej.

Skargi i wnioski są załatwiane niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Informacja o sposobie załatwienia pisemnej skargi lub wniosku przekazywana jest pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od daty wpływu do Biblioteki.

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-01-02 Iwona Mościcka Publikacja
2019-01-02 Iwona Mościcka Modyfikacja Modyfikacja tytułu
Wyświetleń: 2145